How to Buy

 

bundle2u-buy-step-1

Mulakan pencarian barangan anda.

|

bundle2u-buy-step-2

Pilih kategori produk yang disediakan.

|

bundle2u-buy-step-3

Pilih produk dan lihat maklumat produk dan peniaga.

|

bundle2u-buy-step-4

Buat pembelian produk. Anda mestilah berdaftar dengan
Bundle2u.com untuk meneruskan proses pembelian.

bundle2u-register-now

|

bundle2u-buy-step-5

Pembayaran secara online samada melalui
Online Banking (FPX) atau Kad Kredit.

|

bundle2u-buy-step-6

Penghantaran produk oleh peniaga.
Sila pastikan alamat diisi dengan betul.

%d bloggers like this: